รีวิวผู้ใช้จริง

รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ ผมขาดหลุดร่วงน้อยมาก ผมงอกใหม่เพิ่มขึ้น

รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ ผมขาดหลุดร่วงน้อยมาก ผมงอกใหม่เพิ่มขึ้น

อ่านรีวิวเพิ่มเติมจากผู้ใช้จริง

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่