รีวิวผู้ใช้จริง

หลังใช้เรารู้สึกว่าหนังศรีษะและเส้นผมสะอาดขึ้น ความมันบนหนังศรีษะลดลง ส่งผลให้ปริมาณรังแคน้อยลงตามไปด้วย

อ่านรีวิวเพิ่มเติมจากผู้ใช้จริง

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่